ม้วนผ้าฝ้ายดูดซับทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์หลักจัดอยู่ในประเภทดังต่อไปนี้ 1/ อุปกรณ์เสริมศัลยกรรม 2/ น้ำยาดูแลแผล 3/ น้ำยาดูแลครอบครัว 4/ เครื่องสำอางเพื่อสุขภาพและความงาม